სიახლეები

KB- სასამართლომ მამას შვილების ყოველთვიური რჩენისთვის, 420 ლარი დააკისრა

11.11.2018

KB- სასამართლომ მამას შვილების ყოველთვიური რჩენისთვის, 420 ლარი დააკისრა

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 6 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, ნ.ფ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.

იხილეთ სრულად

ევროსასამართლოს განმარტებით მუჰამედის სახელის შელახვა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში არ ექცევა

30.10.2018

ევროსასამართლოს განმარტებით მუჰამედის სახელის შელახვა გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში არ ექცევა

წინასწარმეტყველი მუჰამედის სახელის შელახვა სცდება გამოხატვის თავისუფლების დასაშვებობის ზღვარს - აღინიშნულია ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებაში.

იხილეთ სრულად

ვაშინგტონის შტატის უზენაესმა სასამართლომ სიკვდილით დასჯა არაკონსტიტუციურად აღიარა

26.10.2018

ვაშინგტონის შტატის უზენაესმა სასამართლომ სიკვდილით დასჯა არაკონსტიტუციურად აღიარა

ვაშინგტონის შტატის უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, შტატში არსებული სიკვდილით დასჯის კანონები არაკონსტიტუციურია.

იხილეთ სრულად

KB - სახელმწიფომ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ კომპენსაცია გასცა და ოჯახის წევრი დაასაქმა

24.10.2018

KB - სახელმწიფომ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ კომპენსაცია გასცა და ოჯახის წევრი დაასაქმა

დაცვის პოლიციის მიერ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ ერთჯერადი კომპენსაციის სახით 7 000 ლარი გაიცა, ხოლო ოჯახის ერთ-ერთი წევრი დაასაქმა.

იხილეთ სრულად

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

17.10.2018

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

პალატა მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 27 ივლისის განჩინება

იხილეთ სრულად