სიახლეები

ვაშინგტონის შტატის უზენაესმა სასამართლომ სიკვდილით დასჯა არაკონსტიტუციურად აღიარა

26.10.2018

ვაშინგტონის შტატის უზენაესმა სასამართლომ სიკვდილით დასჯა არაკონსტიტუციურად აღიარა

ვაშინგტონის შტატის უზენაესი სასამართლოს განმარტებით, შტატში არსებული სიკვდილით დასჯის კანონები არაკონსტიტუციურია.

იხილეთ სრულად

KB - სახელმწიფომ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ კომპენსაცია გასცა და ოჯახის წევრი დაასაქმა

24.10.2018

KB - სახელმწიფომ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ კომპენსაცია გასცა და ოჯახის წევრი დაასაქმა

დაცვის პოლიციის მიერ დაზარალებულის ოჯახის მიმართ ერთჯერადი კომპენსაციის სახით 7 000 ლარი გაიცა, ხოლო ოჯახის ერთ-ერთი წევრი დაასაქმა.

იხილეთ სრულად

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

17.10.2018

KB - სააპელაციო სასამართლომ ზედმეტად გადახდილი ბაჟის დაბრუნებაზე მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა

პალატა მიიჩნევს, რომ უნდა გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 27 ივლისის განჩინება

იხილეთ სრულად

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

11.10.2018

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

რა გადაწყვიტეს ბრიტანეთისა და აშშ უზენაესმა სასამართლოებმა მეწარმეებთან გეი წყვილების დავაზე

იხილეთ სრულად

KB - სასამართლომ 1984 წელს რეგისტრირებული ქორწინება შეწყვიტა

9.10.2018

KB - სასამართლომ 1984 წელს რეგისტრირებული ქორწინება შეწყვიტა

მოსარჩელემ სარჩელით თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2018 წლის 6 ივლისს მომართა.

იხილეთ სრულად