სიახლეები

KB - სასამართლომ პირს სახელმწიფო ბაჟი გადაწყვეტილების მიღებამდე გადაუვადა

17.08.2018

KB - სასამართლომ პირს სახელმწიფო ბაჟი გადაწყვეტილების მიღებამდე გადაუვადა

სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება სახელმწიფო ბაჟის გადაწყვეტილების გამოტანამდე გადავადების შესახებ.

იხილეთ სრულად

KB - მამის თანხმობის გარეშე, შვილებს საზღვრის კვეთა შეეძლებათ

12.08.2018

KB - მამის თანხმობის გარეშე, შვილებს საზღვრის კვეთა შეეძლებათ

KB სასამართლო ეტაპზე წარმოადგენდა მოსარჩელე დედის ინტერესებს.

იხილეთ სრულად

KB – პირის საკუთრების უფლების შემზღუდველი აქტები გაბათილდა

11.08.2018

KB – პირის საკუთრების უფლების შემზღუდველი აქტები გაბათილდა

საქმეზე KB ჩაერთო 2017 წლის 7 ივლისიდან. საქმეზე გადაწყვეტილება მოსამართლე ნინო ონიანმა მიიღო.

იხილეთ სრულად

KB - სასამართლომ პირი მხარდაჭერის მიმღებად ცნო

27.07.2018

KB - სასამართლომ პირი მხარდაჭერის მიმღებად ცნო

განმცხადებლის მოთხოვნა ეფუძნებოდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გარემოებებს.

იხილეთ სრულად

KB - უზენაესმა სასამართლომ პედაგოგი სამსახურში აღადგინა და სკოლა მას 21,166 ათასს ლარს გადაუხდის

29.05.2018

KB - უზენაესმა სასამართლომ პედაგოგი სამსახურში აღადგინა და სკოლა მას 21,166 ათასს ლარს გადაუხდის

KB-ის მიერ სასამართლო წესით გასაჩივრებულ იქნა თბილისის #140-ე საჯარო სკოლის დირექტორ ნინო ასანიძის 2014 წლის 21 ოქტომბრის ბრძანება სკოლის მათემატიკის მასწავლებლის ქ. ო.-ის სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე.

იხილეთ სრულად