სიახლეები

KB სამართლებრივი მომსახურების კამპანიას: „NO WIN NO FEE“ იწყებს

21.05.2018

KB სამართლებრივი მომსახურების კამპანიას: „NO WIN NO FEE“ იწყებს

კომპანია წარმოებული კამპანიის ფარგლებში დაინტერესებულ პირებთან იურიდიულ კონსულტაციას ჩანიშნავს ცხელ ხაზზე წინასწარი კომუნიკაციის გზით. ორგანიზაციასთან კომუნიკაცია შეიძლება სამუშაო დღეების განმავლობაში, ნომერზე: 599 29 12 02.

იხილეთ სრულად

ევროსასამართლოს გახმაურებული დავები მედიასამართლის სფეროში

15.05.2018

ევროსასამართლოს გახმაურებული დავები მედიასამართლის სფეროში

სტატიაში განხილულია ევროსასამართლოს რამდენიმე ცნობილი და გახმაურებული საქმე, რომლის ფარგლებში მიღებულმა სასამართლო გადაწყვეტილებებმა დაამკვიდრა ერთგვარი პრაქტიკა მედიასამართლის მიმართულებით.

იხილეთ სრულად

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების მიმართულებით

1.05.2018

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გაუქმების მიმართულებით

განხორციელებული ცვლილება ეხება დაუსწრებელი გადაწყვეტილების ძალაში დატოვების შესახებ განჩინების გასაჩივრებას და აღნიშნული საქმის სააპელაციო წესით განხილვას.

იხილეთ სრულად

რა ცვლილება შევიდა საბანკო დავების განხილვის წესში

27.04.2018

რა ცვლილება შევიდა საბანკო დავების განხილვის წესში

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში 2018 წლის 7 მარტს განხორცილდა ცვლილება, რომელიც ეხება სახელშეკრულებო განსჯადობას და ადგენს ამ ტიპის განსჯადობაში გამონაკლის წესს.

იხილეთ სრულად

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში სარჩელის უზრუნველყოფის მიმართულებით

25.04.2018

რა ცვლილება შევიდა სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში სარჩელის უზრუნველყოფის მიმართულებით

2018 წლის 7 მარტს განხორცილდა ცვლილება, რომელიც ეხება სარჩელის უზრუნველყოფის გასაჩივრების ფორმალური პროცედურის მოდერნიზაციას, რაც უზრუნველყოფს სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელებას.

იხილეთ სრულად