სიახლეები

რას გულისხმობს ევროკომისიის ახალი რეგულაციები ელექტრონული კომუნიკაციების უსაფრთხოებისთვის

14.09.2017

რას გულისხმობს ევროკომისიის ახალი რეგულაციები ელექტრონული კომუნიკაციების უსაფრთხოებისთვის

ევროკომიის ახალი სამართლებრივი რეგულაცია ელექტრონული კომუკაციების უსაფრთხოების შესახებ შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებსა და გამოწვევებს.

იხილეთ სრულად

რა შემთხვევაში აქვთ დამსაქმებლებს დასაქმებულთა მიმოწერაზე წვდომის უფლება?

7.09.2017

რა შემთხვევაში აქვთ დამსაქმებლებს დასაქმებულთა  მიმოწერაზე წვდომის უფლება?

საბოლოოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტების თანახმად, დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის პირად მიმოწერაზე წვდომა არ ჩაითვლება კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევად

იხილეთ სრულად