სიახლეები

KB იურისტებმა გარდაცვლილი ნოტარიუსის შეცდომა დაძლიეს და პირის თანამესაკუთრეობა დადგინდა

5.04.2017

KB იურისტებმა გარდაცვლილი ნოტარიუსის შეცდომა დაძლიეს და პირის თანამესაკუთრეობა დადგინდა

მოცემულ შემთხევვში, ხელშეკრულების კორექტირება ვერ მოხერხდა, რადგან ნოტარიუსი, რომელმაც ის დაამოწმა, გარდაცვლილია.

იხილეთ სრულად

KB წარმომადგენლობით, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა მოხდა

5.04.2017

KB წარმომადგენლობით, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა მოხდა

მოპასუხე მხარეს დაეკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახდელი ბაჟი და წარმომადგენლობითი მომსახურების ღირებულება

იხილეთ სრულად

KB თსუ–ის დასაქმების ფორუმზე მიიღო მონაწილეობა

5.04.2017

KB თსუ–ის დასაქმების ფორუმზე მიიღო მონაწილეობა

დასაქმების ფორუმზე 70-მდე რეზიუმე იქნა მიღებული.

იხილეთ სრულად

KB -ის წარმომადგენლობით განათლების საერთაშორისო ცენტრთან დავა წარმატებით დასრულდა

9.03.2017

KB -ის წარმომადგენლობით განათლების საერთაშორისო ცენტრთან დავა წარმატებით დასრულდა

KB -ის წარმომადგენლობით განათლების საერთაშორისო ცენტრთან დავა წარმატებით დასრულდა

იხილეთ სრულად