სიახლეები

KB - მოპასუხე 21,600 ლარის წარსული დროის ალიმენტის გადახდისგან გათავისუფლდა

20.05.2017

KB - მოპასუხე 21,600 ლარის  წარსული დროის ალიმენტის გადახდისგან გათავისუფლდა

მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის უშედეგოდ დასრულდა დავის მორიგებით დასრულებისთვის მიმართული ძალისხმევა

იხილეთ სრულად

KB - სააპელაციო პალატამ მოქალაქეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაუბრუნა

12.05.2017

KB - სააპელაციო პალატამ მოქალაქეს სამართლიანი სასამართლოს უფლება დაუბრუნა

დავის საგანს წარმოადგენს სესხის ხელშეკრულებით გადაცემული 13, 570 ლარისა და 100 აშშ დოლარის დაკისრება.

იხილეთ სრულად

KB იურისტებმა გარდაცვლილი ნოტარიუსის შეცდომა დაძლიეს და პირის თანამესაკუთრეობა დადგინდა

5.04.2017

KB იურისტებმა გარდაცვლილი ნოტარიუსის შეცდომა დაძლიეს და პირის თანამესაკუთრეობა დადგინდა

მოცემულ შემთხევვში, ხელშეკრულების კორექტირება ვერ მოხერხდა, რადგან ნოტარიუსი, რომელმაც ის დაამოწმა, გარდაცვლილია.

იხილეთ სრულად

KB წარმომადგენლობით, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა მოხდა

5.04.2017

KB წარმომადგენლობით, უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა მოხდა

მოპასუხე მხარეს დაეკისრა სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადასახდელი ბაჟი და წარმომადგენლობითი მომსახურების ღირებულება

იხილეთ სრულად