სიახლეები

KB იურისტებმა „ქისკოს“ საქმეზე, პრეცედენტული დავა მოიგეს

8.03.2017

KB იურისტებმა „ქისკოს“ საქმეზე, პრეცედენტული დავა მოიგეს

KB იურისტებმა „ქისკოს“ საქმეზე, პრეცედენტული დავა მოიგეს

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის საქმე მორიგებით დაასრულეს

5.03.2017

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის საქმე მორიგებით დაასრულეს

მოპასუხეს დაეკისრა ყოველთვიურად ალიმენტის გადახდა 150 ლარის ოდენობით

იხილეთ სრულად

ვერც ერთი ბანკი „ღმერთმა დაგლოცოს” გამო, კადრებს ვერ გაათავისუფლებს

30.04.2016

ვერც ერთი ბანკი „ღმერთმა დაგლოცოს” გამო, კადრებს ვერ გაათავისუფლებს

საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ არჩილ კაიკაციშვილის საქმეს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 391–ე მუხლის მე–5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, უკვე უწოდა მნიშვნელოვანი სამართლის განვითარებისა და ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის.

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის დავა წარმატებით დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის დავა წარმატებით დაასრულეს

სარჩელი ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრის თაობაზე, სრულად დაკმაყოფილდა.

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა განქორწინებისა და ალიმენტის დაკისრების დავა დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა განქორწინებისა და ალიმენტის დაკისრების დავა დაასრულეს

წარდგენილ შესაგებელში მოპასუხემ სარჩელი ნაწილობრივ ცნო და აღნიშნა, რომ მოსარჩელის მტკიცება იმის თაობაზე, რომ თითქოსდა გ.დ.-ს აქვს საშუალება ყოველთვიურად 180 ლარის გადახდისა, არ შეესაბამება სიმართლეს

იხილეთ სრულად