სიახლეები

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის დავა წარმატებით დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა ალიმენტის დავა წარმატებით დაასრულეს

სარჩელი ბავშვის ნახვის დღეების განსაზღვრის თაობაზე, სრულად დაკმაყოფილდა.

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა განქორწინებისა და ალიმენტის დაკისრების დავა დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა განქორწინებისა და ალიმენტის დაკისრების დავა დაასრულეს

წარდგენილ შესაგებელში მოპასუხემ სარჩელი ნაწილობრივ ცნო და აღნიშნა, რომ მოსარჩელის მტკიცება იმის თაობაზე, რომ თითქოსდა გ.დ.-ს აქვს საშუალება ყოველთვიურად 180 ლარის გადახდისა, არ შეესაბამება სიმართლეს

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა წილის გამოსყიდვის უფლების დავა მორიგებით დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა წილის გამოსყიდვის უფლების დავა მორიგებით დაასრულეს

წარდგენილი შესაგებლით მოპასუხის წარმომადგენლებმა სარჩელი ნაწილობრივ ცნეს და არ დათანხმდნენ მოსარჩელეს ბინის ღირებულებაში

იხილეთ სრულად

KB-ს იურისტებმა თანამესაკუთრედ ცნობის დავა წარმატებით დაასრულეს

25.09.2015

KB-ს იურისტებმა თანამესაკუთრედ ცნობის დავა წარმატებით დაასრულეს

KB-ს იურისტები დავაში წარმოადგენდნენ მოპასუხე მხარეს. მოპასუხეებმა წარდგენილ შესაგაბელში სარჩელი არ ცნეს და დაასაბუთეს, რომ მოპასუხე წარმოადგენდა სადავო ბინის მეპაიეს

იხილეთ სრულად

მოქალაქეთა ინტერესებს ახალი იურიდიული ბრენდი: „კაიკაციშვილი და ადვოკატები“ დაიცავს

14.02.2015

მოქალაქეთა ინტერესებს ახალი იურიდიული ბრენდი: „კაიკაციშვილი და ადვოკატები“ დაიცავს

ახალი იურიდიული კომპანიის მიზანია იურიდიული მომსახურების სფერო, საზოგადოებრივი სტატუსის მქონე ყველა მოქალქისთვის, გახადოს ხელმისაწვდომი

იხილეთ სრულად