გადახდა

შპს „კაიკაციშვილი და ადვოკატები“

ს/კ 400137507

იურიდიული მომსახურების რეკვიზიტები

   GEO

  ს.ს. „საქართველოს ბანკი“

  BAGAGE22

  ანგარიშის # GE59BG0000000105663400